Връщане на стока


Потребителят има право да върне закупената от него стока в срок до 30 дни от получаването му. Връщането става за сметка на Потребителя. Върнатите стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

2. Да не са употребявани.

3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.

4. Потребителят изпраща банкови данни, на които Доставчикът да върне заплатената сума. Това може да стане на e-mail: office@puremall.bg, като се посочи номера на поръчката.


Потребителят се съгласява, Доставчикът да му възстанови по банков път стойността на отказаните стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнататите от Потребителя стоки. Потребителят се съгласява, че когато отказаната от него стока бъде върнатата в нарушен търговски вид или употребявана, Доставчикът ще удържи сумата на намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им. Намалената стойност, която потребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора.