Крайните потребители има право на отказ от покупката, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причината, в 14-дневен срок от датата на получаването на стоката. 

Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Правото на отказ се упражнява чрез попълване на приложеният формуляр. Потребителят е длъжен да върне на Доставчика стоката в 14-дневен срок от датата на изпращане на формуляра. Потребителят заплаща разходите за връщането на стоката. Стойността на върната стока ще бъде възстановена по посочена от потребителя банкова сметка в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката в обект на Доставчика. Върнатите стоки трябва да отговарят на условията посочени ТУК