Плащането на поръчката може да се извърши с карта или с наложен платеж.

Цените на стоките/услугите, предлагани в PUREMALL са в български лева (BGN), с включен в тях ДДС.

Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика.

Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.