ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните данни е наш приоритет.  “Пюърмол” ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност “Пюърмол” ЕООД изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя. С регистрацията или формата за покупка потребителите се съгласяват, че “Пюърмол” ЕООД има право да обработва личните им данни. Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. 

Ние използваме предоставените от Вас лични данни единствено ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно, например за обработка на вашите поръчки и издаване на фактури, за отговор на вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща).

Ние не предаваме вашите лични данни на дъщерни дружества и търговски партньори, или на трети лица без вашето изрично съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Когато посещавате WWW.PUREMALL.BG, сървърите ни автоматично записват и анализират данни за вашия достъп като например вашият IP адрес, предоставен от вашия интернет доставчик, информация за вида на браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия сайт по-интересен и удобен за ползване. 

 

Cookies

В някои страници използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на посетителите и за да можем да усъвършенстваме сайта си. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър.