1. За да върнете продукт, предлаган от ПЮЪРМОЛ ЕООД трябва да попълните формуляр, който може да намерите по-долу.
 
2. Уверете се, че продуктът, които искате да върнете отговаря на условията за връщане. Потребителят има право да върне закупената от него стока в срок до 30 дни от получаването му. Връщането става за сметка на Потребителя. Върнатите стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:
 Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).
 Да не са употребявани.
 Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.
 
3. Ако желаете да върнете повече бройки от един и същ продукт, е достатъчно да попълните един формуляр за връщане. Ако желаете да върнете повече различни продукти, попълнете формуляр за всеки продукт поотделно.
 
4. Потребителят се съгласява, Доставчикът да му възстанови по банков път стойността на отказаните стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнататите от Потребителя стоки. Потребителят се съгласява, че когато отказаната от него стока бъде върнатата в нарушен търговски вид или употребявана, Доставчикът ще удържи сумата на намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им. Намалената стойност, която потребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора. 

Стандартен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от сключен договор от разстояние)